Berit frallan

En underbar hund och kompis. Både skultperat, tecknat och färglagt med akvarell

  • Berit frallan Illustration & Form, Skulptur, Sculpture
  • Arbeta med händer Skulptera, teckna och måla